Ogólne zasady

Konsument lub Prowadzący JDG, kupujący w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, może w terminie 14 dni od daty dostawy towaru odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Od momentu skutecznego Odstąpienia od umowy, Klient ma 14 dni na dostarczenie towaru Sprzedającemu.

Termin zwrotu płatności może wynieść od 3 do 15 dni na zasadach określonych w przepisach prawa.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Odstąpienie od Umowy

Klient zobowiązany jest skutecznie poinformować Sprzedającego o skorzystaniu z prawa do Odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, np. na adres email zwroty@lightplus.pl

Zwrot towaru

Kupujący jest zobowiązany dostarczyć fizycznie towar Przedsiębiorcy na adres Firma Handlowo – Usługowa Global Partners, Wiklinowa 17, 62-023 Kamionki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

Sposób zwrotu pieniędzy

Jesli płatność nastąpiła za pobraniem, klient wskazuje numer konta, na który dokonany zostanie zwrot środków. Jeśli zamówienie było opłacone online, a klient nie wskaże numeru konta w odstąpieniu, zwrot nastąpi w takiej samej formie w jakiej było opłacone zamówienie.

Zmniejszenie wartości rzeczy

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.